Over 3000 smarte bedriftskunder

Hver måned oppdager 100 nye selskaper en smartere måte å eie teknisk utstyr på.

Personlig service
Totaloversikt
Upåvirket kredittrating

Unngå store utgifter med smarte månedspriser

Prøv kalkulatoren vår og se hvor mye penger du kan frigjøre. Ved å anskaffe teknologi til en månedlig pris i stedet for store engangsutlegg gir du virksomheten bedre vekstmuligheter.

David Blom COO Ctrl Digital

«Å få alle datamaskinene våre til en månedlig kostnad utgjør en enorm forskjell for oss i oppstarts- og vekstfasen.»

*Vi har beregnet at du får 12 % verdivekst per år som alternativ avkastning hvis du investerer pengene i ditt eget selskap. Dette tilsvarer omtrent landsgjennomsnittet for lønnsomhet (avkastning på sysselsatt kapital) i Sverige. Anskaffelser avskrives over 5 år. Se hvordan vi teller

Kom i gang

Hvem bruker Permåned?

Per måned har gjort livet enklere og frigjort mer penger til andre ting for tusenvis av bedrifter som din. Tjenesten vår er ideell for bedrifter der datamaskinen er et av de viktigste arbeidsverktøyene. Blant våre mer enn 3 000 kunder finner du:

  • Fotografer
  • Utviklere
  • Designere
  • Arkitekter
  • Prosjektledere
  • Frilansere
  • Illustratører
  • Filmskapere
  • PR-konsulenter
Kom i gang med Permåned